Видео записи правени от наши клиенти
Голяма риба-петел хваната в нашия клуб
Дорадото на Джери Кон
Огромна Риба - Петел
Огромна риба-платноход хваната от групата на ``ЦТС`` в нашия клуб
В басейна на нашия клуб
Марлин хванат от Крис и Рик в нашия клуб
Хващане и изваждане на Риба-Петел в нашия клуб
Риба-платноход отнася въдицата и макарата в нашия клуб
Риба-платноход хваната от екипа на ``Southern Angler`` в нашия клуб
Екипът на ``Southern Angler`` в нашия клуб
Интервю на Том хванал Марлин на муха в нашия клуб : част 1
Интервю на Том хванал Марлин на муха в нашия клуб : част 2
Обиколка на басейна,терасата и кулата за наблюдение на нашия клуб
Рибата тон полудява в водите на нашия клуб
Екипажите на нашия клуб тръгват за Марлини - част 1
Екипажите на нашия клуб тръгват за Марлини - част 2